DE INTERACTIE CHIRURG - ONDERZOEKER

913.jpg img

Wetenschappelijk onderzoek is van cruciaal belang binnen de plastische en reconstructieve chirurgie. Het ligt aan de basis van nieuwe technieken en toepassingen die de efficiëntie van de ingrepen verbetert, de subjectieve last (co-morbiditeit) voor de patiënt vermindert en de uiteindelijke resultaten van de chirurgie verfijnt en verbetert.

De plastische chirurgie is een chirurgie van het manipuleren en mobiliseren van weefsels binnen het menselijk lichaam. Denken we bvb. aan het reconstrueren van een borst na een borstamputatie. Bij deze techniek wordt weefsel van bvb. de buikregio genomen om een borst te reconstrueren.

De ideale situatie zou zijn indien men weefsel in het laboratorium kan "kweken" om nadien in de patiënt in te planten. Op die manier hoeft geen weefsel meer weggenomen te worden bij de patiënt. De discipline van de "tissue engineering" (weefsel generatie) probeert hierop een antwoord te vinden. 

Op de foto ziet u bvb. hoe men op experimentele basi s een oor laat groeien op de rug van een muis.