RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE

In de plastische heelkunde houdt de chirurg zich bezig met heelkunde, die tot doel heeft vorm en functie van een bepaald lichaamsdeel  te herstellen. Vorm en functie zijn nauw met elkaar verbonden.

In het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in 2 subdisciplines, reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie, alhoewel bij elke ingreep, beide aspecten altijd aan bod komen. 

Defecten waarvoor reconstructieve chirurgie nodig kan zijn, kunnen op verschillende manieren ontstaan. Zij kunnen aangeboren (congenitaal) zijn, het gevolg zijn van een ongeval (traumatisch) of het gevolg zijn van een operatie. Zo een operatie kan om verschillende redenen zijn uitgevoerd, maar meestal is dit oncologisch, vanwege een gezwel van welke origine dan ook.

Vooral de komst van de microchirurgie in de jaren '70 heeft geleid tot een grote vooruitgang in de uitkomsten en mogelijkheden van de reconstructieve chirurgie. Bepaalde defecten kunnen zeer precies gereconstrueerd worden, doordat de chirurg het missende deel exact kan vervangen. De afdeling Plastische Heelkunde van het UZ Gent heeft zeer veel ervaring op het gebied van de microchirurgie en perforatorflap chirurgie en behoort hierin tot de wereldtop. Verschillende soorten reconstructie, onderverdeeld naar het aangedane deel van het lichaam, zullen verder worden toegelicht.

Klik in het menu op de verschillende types reconstructieve chirurgie voor verdere informatie.