HISTORIEK

633.jpg img

Plastische chirurgie werd gestart aan de Universiteit van Gent binnen de afdeling Algemene Heelkunde in januari 1962 door em. Prof. Dr. Guido Matton, die juist was teruggekeerd van een meer dan 4 jarig verblijf in de USA. Hij doorliep daar een volledige opleiding in plastische, reconstructieve en maxillo-faciale chirurgie aan Duke University Medical Center in Durham, NC en een stage in hand chirurgie aan Roosevelt Hospital in New York.


In 1970 richtte de Faculteit Geneeskunde van de Gentse Universiteit een onafhankelijke afdeling Plastische Heelkunde op, waar G. Matton werd benoemd tot Professor en Hoofd van de afdeling. Het was destijds de eerste onafhankelijke universitaire dienst voor plastische en reconstructieve chirurgie in het gebied van de Benelux en Frankrijk. Een opleidingsprogramma voor plastisch chirurgen werd opgezet. De klinische activiteiten omvatten het gehele gebied van de Plastische Heelkunde: congenitale afwijkingen in het hoofd-en halsgebied en van de handen, maxillo-faciale trauma's en tumoren, handchirurgie, huidtumoren en -defecten, decubitus ulcera en esthetische chirurgie.


In 1980 richtte Prof. Dr. Matton een multidisciplinair team op voor schisis pathologie en craniofaciale afwijkingen. Het team werd gevormd door plastisch chirurgen, een audioloog, een logopedist, een orthodontist en maatschappelijk werker. Elke maand werden bijeenkomsten gehouden voor de planning, behandeling en follow-up van de de patiënten. Het team bestaat nog steeds, nu onder leiding van Prof. G. De Pauw van de afdeling orthodontie van het UZ Gent.


Na maanden uitgebreid plannen werd in 1985 "het Centrum voor zwaarverbrande patiënten" geopend, als onderdeel van de dienst Plastische Heelkunde. Het beschikt over 6 totaal geïsoleerde individuele units, uitgerust met een behandelbad. Jaarlijks worden meer dan 100 zwaarverbrande patiënten hier behandeld.


Op 1 oktober 1995 werd Prof. Matton Emeritus en werd opgevolgd als hoofd van de dienst Plastische Heelkunde door Prof. Dr. Stan Monstrey. Van 1970 tot 1995, doorliepen 25 Belgische plastische chirurgen met succes het opleidingsprogramma en bezochten diverse buitenlandse fellows de afdeling.

 
952.JPG img

In juni 2000 werd de Schola Chirurgiae Plasticae Gandavensis opgericht, een vriendenkring bestaande uit collega plastische chirurgen, alle opgeleid in de dienst Plastische Heelkunde van Gent. Elk jaar wordt er een reünie georganiseerd om in contact met elkaar te blijven en ervaringen uit te wisselen.

 

Momenteel zijn er 5 fulltime stafleden werkzaam op de dienst Plastische Heelkunde. Onder leiding van Prof. Dr. S. Monstrey completeerden 15 plastische chirurgen de opleiding.