ESTHETISCHE CHIRURGIE

Net als in de reconstructieve chirurgie, houdt de esthetische chirurgie zich bezig met herstel van functie en vooral vorm van een bepaalde regio in het lichaam. De grens tussen esthetisch en reconstructief ligt in sommige gevallen zeer dicht bij elkaar en kan zelfs overlappen. Bij het reconstrueren van een geboorteafwijking (bijv. gespleten lip) is naast herstel van de functie van de lip, het esthetisch aspect minstens even belangrijk; het moet er ook mooi uitzien, zodat het kind op latere leeftijd minder aan zijn afwijking wordt herinnerd als hij in de spiegel kijkt.

Alle stafleden van de dienst Plastische Heelkunde zijn geschoold in de esthetische chirurgie en voeren regelmatige deze ingrepen uit. Over het algemeen worden esthetische ingrepen niet terugbetaald door de ziektekostenverzekering, in sommige uitzonderlijke gevallen kan een aanvraag worden gedaan bij de adviserend geneesheer. Dit zal door de behandelend chirurg worden gedaan en steeds met u worden besproken.

Klik in het menu op de verschillende onderwerpen voor meer informatie.

1013.jpg img