ASSISTENTEN EN FELLOWS

Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een nauwe samenwerking met de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Gent. De kernopdrachten zijn patientenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

De afdeling plastische heelkunde heeft naast een klinische taak ook een opleidingsfunctie. Naast de verplichte stages voor de geneeskunde studenten, staat onze dienst ook in voor opleiding van artsen tot geneesheer-specialist in de plastische heelkunde. 

Door de internationale reputatie en de hoge specialisatie in bepaalde subdisciplines van de plastische chirurgie is de dienst plastische heelkunde bovendien zeer gerenommeerd en geliefd bij plastisch chirurgen uit het buitenland. Zij zijn dan ook regelmatig op bezoek voor een korte ofwel langere periode om hier verdere ervaring op te doen.

426.jpg img